Haidilao Hot Pot Base (Shrimp Flavour) 200G

£3.29